Podcasts

Dicht bij huis of ver weg? Identiteit verkennen in het vroege middeleeuwse Suffolk

Dicht bij huis of ver weg? Identiteit verkennen in het vroege middeleeuwse Suffolk

Dicht bij huis of ver weg? Identiteit verkennen in het vroege middeleeuwse Suffolk

Paper van Justine Biddle

Gegeven op de Theoretische Archeologie Groepsconferentie in Cardiff, op 19 december 2017

Wat vertellen veranderingen in de materiële uitdrukking van identiteit ons over de sociale dynamiek in Oost-Engeland van de 5e tot 9e eeuw? Vertonen bredere geografische patronen invloeden die van oost naar west verschuiven, of is maatschappelijke verandering een gelokaliseerd proces?

Dit onderzoek maakt gebruik van vergelijkende analyse van meer dan 4.000 metalen artefacten uit Suffolk om deze patronen te begrijpen tegen de achtergrond van een snel veranderende politieke wereld. De opkomst van koninkrijken, het toenemende belang van overzeese verbindingen en migraties van en naar Europa, en lokale versus nationale economie zullen allemaal een rol hebben gespeeld bij het beïnvloeden van de lokale identiteit. Is deze invloed gelijk in alle eeuwen van de vroegmiddeleeuwse periode of speelt er in elk stadium een ​​andere dynamiek?

Justine Biddle is een afgestudeerde student aan de University of Central Lancashire.​

Afbeelding bovenaan: kaart van Suffolk uit de 17e eeuw door Jan Janssonius


Bekijk de video: Jongeren die moeite hebben met desamenlevingen zich er niet in thuis voelen+kaartje met boodschap (Januari- 2022).