Podcasts

Trust and Credit: The Mercantile Culture of Risk in Renaissance Italy

Trust and Credit: The Mercantile Culture of Risk in Renaissance Italy

Trust and Credit: The Mercantile Culture of Risk in Renaissance Italy

Paper gegeven door Nicholas Baker

Uitgegeven aan de New York University, 22 februari 2018

Renaissance Italië was een samenleving waarin de problemen van hoe te vertrouwen en wie te vertrouwen eeuwige uitdagingen vormden; maar het huisvestte ook een levendige, transcontinentale, proto-kapitalistische economie die voor het functioneren op vertrouwen vertrouwde. Deze lezing onderzoekt hoe Italiaanse kooplieden uit de Renaissance de problemen van vertrouwen en de specifieke handelscultuur die hieruit voortvloeiden, confronteerden en probeerden te beheren: een cultuur die ogenschijnlijk moderniserende elementen - zoals probabilistisch redeneren - vermengde met wat voor de ogen van de eenentwintigste eeuw lijkt irrationele overtuigingen, religieus geloof en ideeën over persoonlijke status. Centraal stonden nieuwe opvattingen over tijd en toekomst, die in gelijke mate angsten opwekten en mogelijkheden boden.

Dr. Nicholas Baker is hoofddocent aan de Macquarie University, Australië, en is een cultuur- en politiek historicus van het vroegmoderne Europa, met bijzondere belangstelling voor Italië uit de Renaissance, politieke en economische culturen en het gebruik van visuele bronnen in historisch onderzoek.


Bekijk de video: Late Medieval Italy: The Politics of the Renaissance (Januari- 2022).