Podcasts

Beschadigde goederen: een foto-essay

Beschadigde goederen: een foto-essay

Beschadigde goederen: een foto-essay

Door Erik Kwakkel

tekst, Deel 1 (2016)

Inleiding: Zeggen dat het geschreven woord in de middeleeuwen veel gewicht in de schaal legde, zou overdreven zijn. Immers, voordat de drukpers arriveerde, was elk woord met de hand geschreven. In de middeleeuwen hadden sommige geschreven woorden echter meer gewicht dan andere. Lezers van Sint-Augustinus of Aristoteles zouden kunnen worden afgeluisterd door te zeggen: ‘Ik heb het op gezag dat ...’, simpelweg omdat deze auteurs precies dat waren.

Vreemd genoeg voor onze moderne ogen, brengen de pagina's met gezaghebbende middeleeuwse teksten, of ze nu gevuld zijn met de waarheid van een kerkvader of de wijsheid van een filosoof, niet noodzakelijkerwijs autoriteit in materiële zin over. Producenten van middeleeuwse boeken waren pragmatisch en ze deelden niet ons moderne gevoel dat een belangrijke tekst er ook belangrijk uit zou moeten zien: ze hadden er geen problemen mee om de Bijbel op zwaar beschadigde vellen te schrijven of belangrijke teksten in beschimmelde hoeken van de bibliotheek te bewaren.

Het is het naast elkaar plaatsen van status - en bijgevolg autoriteit - en een slechte uitstraling die in dit foto-essay wordt benadrukt. De afbeeldingen op de volgende pagina's laten zien hoe veelzeggend schade kan zijn: het werpt licht op de houding van schriftgeleerden, die gewoon gaten in de pagina negeerden; en van lezers, die Sint-Augustinus en Aristoteles als gezaghebbend beschouwden, zelfs als hun woorden waren geschreven op met littekens bedekt en gescheurd materiaal. Dit essay laat uiteindelijk zien dat hoewel de fluweelzachte zachtheid van een perfecte huid aantrekkelijk is, het leren kennen van onvolmaakt perkament uiteindelijk interessanter en lonender is voor de historicus van het middeleeuwse boek.

Volg Erik Kwakkel op Twitter@erik_kwakkel

en bezoek zijn website Middeleeuwse boeken


Bekijk de video: Mysterieuze fotograaf maakte duizenden fotos van Tilburg en omgeving (Januari- 2022).